Ondersteunen

Als u het op uw hart heeft om ons te ondersteunen, kunt u dat doen via onze OMF-rekening.
Giften zijn belasting-aftrekbaar in Nederland, in België is dit niet het geval.

Voor Nederland:
Rekeningnummer NL36 INGB 0000 4932 96 ten name van OMF Nederland

Met als vermelding L13105 gevolgd door uw postcode en huisnummer.


(LET OP: zonder deze vermelding komt uw steun op de algemene OMF-rekening)


Voor België:

IBAN: BE70 2350 3056 6025
Ten name van: OMF International België v.z.w.
Onder vermelding van: Ewoud en Gerjo Koning Isaan project Thailand


(LET OP: zonder deze vermelding komt uw steun op de algemene OMF-rekening)