Ondersteunen

Als u het op uw hart heeft om ons te ondersteunen, kunt u dat doen via onze OMF-rekening.
Giften zijn belasting-aftrekbaar in Nederland, in België is dit niet het geval.

Voor Nederland:
IBAN: NL97 ABNA 0492834474
Ten name van: OMF-familie Koning

Voor België:
IBAN: BE70 2350 3056 6025
Ten name van: OMF International België v.z.w.
Onder vermelding van: Ewoud en Gerjo Koning Isaan project Thailand
(LET OP: zonder deze vermelding komt uw steun op de algemene OMF-rekening)